Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


726. Stina Bergman

[Berlin ca 6/12 1926][1]

Jag har anmodat Tor att sända dig 350 kr. i p.a., ersättning för vad du lagt ut för Irma.[2] Men jag vill inte ha flera utgifter på den kanten. Jag är sjuk och behöver de slantar jag kan förtjäna. Endera dagen blir i alla händelser en operation nödvändig och dylikt kostar pängar.

Att du reser in och roar dig i stan, är ju ingen överraskning för mig, inte heller att du till sällskap väljer kopplerskan – ökänd – A.S.[3] Men jag kan inte hjälpa, att det gör mig ondt. Såret tycks inte vilja läkas.

        Din vänliga önskan att jag måtte må bra, verkar onekligen som ett makabert skämt, eftersom du känner mitt tillstånd. Men denna falska optimism är väl endast självförsvaret från en människa som svikit varje ansvar. Din mamma uppträdde på samma sätt sedan din pappa blivit dödsdömd.

Hjalmar

Att klä vare sig din mamma eller gubben Eriksson[4] faller mig inte in. Den saken – räkningen hos Andersson – får du sköta själv.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är odaterat. Det utgör nummer 9 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1. Det här aktuella brevet bör ha tillkommit tidigast den 5/12, då Bergman skrev det brev till Tor Bonnier, som här åsyftas. Tentativt dateras brevet till den 6/12 1926.

[2] Systerdottern Irma S:t Cyr.

[3] Med största sannolikhet felskrift för A.L. – den vid det här laget avskydda svärmodern Augusta Lindberg.

[4] Skådespelerskan och svärmodern Augusta Lindberg. Eriksson, familjen Bergmans allt i allo på Segelholmen.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Eriksson, fiskare (3)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)
S:t Cyr, Irma (29)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA