Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


727. Martin Lamm

Berlin 9/12 XXVI[1]

Käre Martin! Tack för två sömnlösa och lofvärda nätter! Utan Din bok skulle de varit enbart sömnlösa. En anmärkning har jag att göra: på titelbladet står: Martin Lamm, Strindbergs dramer – borde stå: Strindberg[,] drama av Martin Lamm.[2]

Och nog är det ett spännande drama Du skrivit.

Med de varmaste hälsningar till de Dina och Dig själv

Din tillgivne ō tacksamme

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Avser Martin Lamms Strindbergs dramer, i två delar, som kom ut 1924 respektive 1926.

Personer:

Lamm, Martin (19)
Strindberg, August (34)

Adressat:

Lamm, Martin (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA