Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


728. Märta Lindqvist

[Berlin 10/12 1926][1]

Kära Märta Lindquist, tack för Ert vänliga brev midt upp i brådskan! Nu vill jag bara veta: Sände jag Er min sista bok?[2] Vet att jag tänkte göra det – men tänka och handla är inte alltid detsamma. Tag nu ett vy eller liknande, förse det med ett Ja eller Nej allteftersom. (Det här liknar en sån där bokhandelsannons: Utklipp nedanstående etc.)

Och må så godt!

Er

HjB

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Påskrift med blyerts: 10/12–26, sannolikt av Märta Lindqvists hand.

[2] Syftar på romanen Jonas och Helen, som kommit ut i november 1926.

Personer:

Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Lindqvist, Märta (14)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA