Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


729. Stina Bergman

[Berlin omkr. den 10/12 1926][1]

Kära du, fattig men stolt kan ju nog vara bra. Och det är ju inte osannolikt att jag inom kort blir urståndsatt att förse dig med livets nödtorft, varför det givetvis är mycket klokt av dig att i tid se dig om efter något annat. Emellertid brukar ju övergångstiden vara svår och under den kan du ju ändå hålla till godo med mina syndapängar i den mån de räcka. Om det sätt att utfå pängar, som jag i mitt sista brev omtalade, ej passar dig, kan det ju ordnas genom någon fullmakt eller dylikt.

Du talar om jul-pängar till ”de mina”. Ja, jag har, som du vet – ehuru du inte vet orsaken – ej stor lust för det men har dock redan förut beslutat sända något. Jag hade tänkt att du skulle ombestyra distribueringen ty jag kommer inte att skriva några julbrev – inte heller till dig. Emellertid vet jag ju inte var du bor – om du är kvar på Dalarö eller ej. (Sista brevet var stämpladt i Stockholm). Och då summan inneslutes i en check[2] anser jag det klokast att sända den till Tor för utlösning och vidare befordran.

Alltså följande julklappar:

till dig 300 kr

till mamma 100

till Elna 200

till Irma 50

till barnen Friesendorff 50 (Dudde 20, de andra båda varsina 15).

 Jag vädjar till din heder att icke använda ett öre av de tre hundra för någon annan än dig själv. Man kan med tämlig visshet säga att det är den sista julklapp jag ger dig. Köp dig därför något, som du har användning för och tycker om. Jag kunde givetvis köpa något här men det bleve säkert ej till belåtenhet ”ska vi hoppas”. Apropos sista frasen så stå nu mina teaterfotografier[3] i den italienska Comoedia (Casa Mondadori, Milano). Mannen, Bach, vill ha flera fotografier men de finns ju ej att få. Om du vill, kan du ju ringa upp Lindquist[4] och sätta in en notis om svensk dramatik ”uppmärksammad i utlandet” eller liknande. Tacka henne samtidigt för brev – som jag tyvärr ej kan besvara. Det var nämligen fyra helskrivna ark varför jag på morgonkvisten ansåg mig böra förevisa det för Werner i pedagogiskt syfte. Sen förla jag det genast och har i skrivande stund ej en aning om dess innehåll. Nåja, det behöver du ju inte precis berätta. Människor äro lättstötta.

Jag lever här ett underligt skuggliv. Nu måste jag få tag på min ögon-pojke.[5] O Herre Gud om du ville skänka mig tolv timmars ro!

Hälsa gumman Hellström[6] att hon ska få sina sagor om några dar – troligen dock endast två. Men laga att hon betalar ögonblickligen. Jag sänder dem genom dig. Glöm inte att hälsa mamma att hon ej får julbrev.

”Sagan”?[7] För all del. Gärna det. Men jag har ju inte manus.

Hälsningar.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är odaterat och osignerat. Det utgör nummer 10 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1. Det aktuella brevet bör vara skrivet omkring den 10–12/12 1926 med hänsyn till vad som framgår av brev 730 till Tor Bonnier den 11/12. En tentativ datering görs här till omkr. den 10/12.

[2] Med checken torde Bergman avse den växel som avhandlas i brev 730 till Tor Bonnier den 11/12 1926.

[3] Sannolikt fotografier från någon eller några av de Swedenhielms-föreställningar som givits under säsongen 1925–26.

[4] Journalisten Märta Lindqvist i Svenska Dagbladet.

[5] Se brev 724 till Stina Bergman den 2/12 1926. Där berättar Bergman om hur han och en pojke länge sitter mittemot varandra och intensivt stirrar varandra i ögonen i ett känslomässigt möte.

[6] Lilly Hellström (1866–1930) var sedan 1924 redaktör för Folkskolans Barntidning. Sagan ”Barnen och det Förlorade Paradiset” publicerades i Folkskolans Barntidning 1927. Detta är Bergmans sista publicerade saga.

[7] Åsyftar möjligen skådespelet Sagan, som aldrig publicerades under Bergmans livstid. Se brev 501 till Martin Lamm den 1/5 1923, not 13.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Fütterer, Werner (47)
Hellström, Lilly (1)
Lamm, Martin (19)
Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)

Verk:

Barnen och det Förlorade Paradiset, saga (1)
Sagan, drama (8)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA