Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


732. Alma Söderhjelm

berlin charlottenburg 24/12 [1926][1]

lev lycklig i stjaernans blida sken saender strumpor till dina vackra ben[2]

hjalmar

Telegram. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 24/12 1926. Det är adresserat till soederhielm oestermalmsgatan 75 stockholm.

[2] Talet om strumpor förekommer ett par gånger i korrespondensen med Alma Söderhjelm. Förklaringen bakom de s.k. ”kärleksstrumporna” ger hon i sin minnesteckning av Hjalmar Bergman i boken Mina sju magra år, 1933. Hon berättar att hon brukat dela ut egenhändigt stickade strumpor till sina vänner som tecken på uppskattning. Mauritz Stiller besvarade sedan länge vänligheten med att i sin tur sända givarinnan sex par silkestrumpor varje jul. När Bergman fick höra talas om detta, tog han fasta på det lekfulla utslaget av chevaleresk uppvaktning.

Personer:

Stiller, Mauritz Moje (42)
Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA