Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


735. Stina Bergman

Berlin söndagen [27/2 1927][1]

 Jag ringde upp dig nyss kort efter vårt samtal men fick till svar att du icke var på Namnlösa.[2] Man frestas tro att ödet blandade sig i leken och avgjorde saken – om inte ödet så kanske ett vidrigare väsen.

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på korrespondenskort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Dateringen gjord utifrån samtida brev och anteckningar i almanackan kring månadsskiftet februari/mars. Den enda tänkbara söndagen enligt 1927-års almanacka inföll den 27/2. Brevet utgör nummer 13 i den svit av bevarade brev som Hjalmar Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1.

[2] Namnlösa, familjen Lindbergs sommarställe på Dalarö, där Stina Bergman bodde tillsammans med sin mor Augusta Lindberg vid detta tillfälle. Trots separationen var Stina Bergman maken behjälplig med olika praktiska göromål. Med det väsen, han ansåg vara vidrigare än ödet, åsyftas den hatade svärmodern. Se brev II från Stina Bergman till maken från slutet av februari 1927, som återges i anslutning till brev 734. Detta måste antas föregå Bergmans brev 736 till Stina Bergman den 28/2 1927.  

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Relaterade brev:

Från Stina Bergman till Hjalmar Bergman, brev II.

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA