Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


737. Tor Bonnier

[Berlin] 1/3 [1927][1]

Tack, kära du, för brev och kreditiv på sjutusen sv.kr., som anländt i god tid och ordning! Du är vidare hygglig nog att fråga, hur det är med mig. Jag måste nog säga att det är med mig som med salig biskop Hedren[2] på sin tid: jag är dålig i ordets alla bemärkelser. Men kanske blir jag bättre. Så fort mina närmaste planer bli klara, underrättar jag.

Hälsningar från din något skrabbige vän

HjB

P.S. Känner du till Universitas-verlag? Ska vara någon sorts avläggare av Gyldendalske.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på Albert Bonniers förlags brevpapper.


[1] Brevet är av någon anledning skrivet på Bonniers förlags brevpapper. Bergman befann sig tvivels utan i Berlin vid detta tillfälle.

[2] Biskop Johan Jacob Hedrén (1775–1861).

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Hedrén, Johan Jacob (1)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA