Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


739. Stina Bergman

Berlin 5/3 [1927][1]

Reser[2] söndag kväll med Werner till Florenz stop Tillstånd avsevärt sämre hälsningar

Hjalmar

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Handskriven utskrift.


[1] Telegrammet utgör nummer 16 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1. Telegrammet är adresserat till Fru Stina Bergman Dalarö och expedierat per telefon den 6/3 på förmiddagen.

[2] Den 6/3 lämnade Bergman och Fütterer tillsammans Berlin och reste över München till Italien. Två dagar senare visade Bergman ”fostersonen” Verona. ”Vi dröjde ett par timmar i amfiteatern. Jag rätt trött.”, står det i almanackan för den 8/3. Dagen därpå fortsatte de till Florens, där Bergman till en början fungerade som guide. Bl.a. visade han Fütterer konstmuseerna Uffizierna och Palazzo Pitti ”helt flyktigt”. Andra dagar företogs utflykter till Fiesole och Certosa. Men detta blev de sista lyckade dagarna. Den 13/3 berättar almanackan: ”Nervsammanbrott. Doktor Catola. Morfin!” och dagen därpå: ”Mera morfin.”

Personer:

Bergman, Stina (287)
Catola, ital. läkare (3)
Fütterer, Werner (47)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA