Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


741. Tor Bonnier

Berlin den 6/3 XXVII

Kära Tor, i ett brev undertecknadt av dig, Hellström och Schwab[1] frågas mig om jag vill lämna bidrag till en ”vängåva” åt Hasse Z.[2] Visst tusan vill jag det! Då medarbetarna äro många, antar jag att ett kort bidrag är bättre än ett långt? För mitt vidkommande skulle jag vilja föreslå cirka två vanliga boksidor. Bidragets karraktär blir väl någonting i skizz-vägen om allvarligt eller skämtsamt får nog bestämmas av mitt lynne i skrivandets stund. Sannolikt kommer det att röra sig tämligen nära Hasse personligen. Jag hoppas kunna sända manus (från Florens) mellan den 15 och 20 dennes.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman 

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Författaren och akademiledamoten Gustaf Hellström (1882–1953), vars kändaste verk Snörmakare Lekholm får en idé utkom 1927. Eigil Schwab (1882–1952), satirisk tidningstecknare och illustratör.

[2] Kåseriet ”Vådan av att gå ombord med Hasse Z. ” publicerades i festskriften Till Hasse Z. på hans 50-årsdag, 1927.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Hellström, Gustaf (3)
Schwab, Eigil (1)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Verk:

Vådan av att gå ombord med Hasse Z, kåseri/kritik (4)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA