Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


747. Tor Bonnier

BERLIN den 25/3 XXVII

Kära Tor! Naturligtvis hade Werner[1] glömt att posta mitt lilla bidrag till Hasse-boken[2] varför jag idag återfinner det bland mina papper. Det torde väl dock vara så dåligt att det ej duger och i så fall gör du mig kanske den tjänsten att kasta det i korgen, sönderrivet.[3]

Jag ligger förnärvarande i kamp med en ganska våldsam och smärtsam tarmkatarr. Och det är inte roligt. Så snart jag med lämpliga medel fått bugt med den reser jag till Köpenhamn.

Hälsningar!

Din tillgivne

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Filmskådespelaren Werner Fütterer, en av Bergmans ”fostersöner”.

[2] Kåseriet ”Vådan av att gå ombord med Hasse Z.”, publicerat i festskriften Till Hasse Z. på hans 50-årsdag, 1927. Se brev 741 till Tor Bonnier den 6/3 1927, not 2.

[3] I brev den 30/3 1927 skrev Tor Bonnier uppmuntrande: ”Du kan vara lugn för kvaliteten. Jag tror icke någon av de andra formulerat en födelsedags-gratulation så behagligt.”

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Fütterer, Werner (47)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Verk:

Vådan av att gå ombord med Hasse Z, kåseri/kritik (4)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA