Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


749. Stina Bergman

[Berlin 28 mars 1927][1]

Tack för brev och urklipp. Det hedrar ju ditt goda hjärta att du skyndade Karin[2] till hjälp. Visserligen fanns en person i vida svårare nöd men det bekymrade dig icke.

Jag lämnar nu Berlin.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är odaterat och osignerat. Enligt almanackan lämnade Bergman Berlin för Köpenhamn den 28/3 1927. Därav brevets datering. Brevet utgör nummer 23 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1.

[2] Av flera brev till Augusta Lindberg från Stina Bergman från början av 1927 framgår att den ogifta systern Karin väntade barn.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindberg, Augusta (97)
Lindberg, Karin (9)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA