Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


75. Augusta Lindberg

Örebro den 10/1 07 [1]

Tack för sist, kära Tante! Och god fortsättning!

Dessutom sänder jag Tante skådespelutkastet[2] åter plus förslag till första ō sista akten, utarbetade enligt öfverenskommelse. Men det är hiskligt – Tante –  att ändra, hvad andra gjort! Nästan lika hiskligt som att ändra sitt eget.

För närvarande är jag en djupt olycklig menniska, som läser korrektur.[3] I början af nästa månad reser jag ut. Och får icke komma till Stockholm. Hvilket är tråkigt. För mig.

Hvad gör herr ō fru Lindberg nu för tiden? Jag ser inga spellister och lefver i stor okunnighet. Spelas det något roligt på Dramaten?

Beträffande vårt skådespel – så kan jag inte se annat än att 1[?] ō 3dje akten äro fullt färdiga. Jag har endast en anmärkning att göra. Den för öfrigt i allo förträffliga tjänstekvinnan E. bjuder unga fröken på chokolad ō  kall fågel. Det måtte smaka gräsligt tillsamman! Det riktigt skar mig i hjärtat, när jag läste. Så det tycks ju öka styckets tragik. Men i alla fall: bjud dem på något annat.

Sagan i sista akten har jag icke kunnat använda, då jag i dess nuvarande skick icke förstod den. Men om Tante för ut den, kan den sen sättas i stället för min skäligen obetydliga. Upptäckten har jag dröjt i det längsta med. För det är i alla fall den, som ska görat.

Ja, det var det, det.

Nu önskar jag Tante åter god fortsättning – nämligen på den lilla bit af året som finns kvar, när det här är genomtolkat.

Och så ber jag Tante hälsa! *

Tantes tillgifne

Hjalmar Bergman

*Föräldrarna göra ock sammaledes.

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Bergman har här i början av det nya året av misstag skrivit 1906. Innehållet vittnar om att 1907 är det korrekta året.

[2] Tydligen hade Augusta Lindberg och Bergman samarbetat kring ett skådespelsprojekt. Projektet som sådant vittnar om den nära kontakten och uppskattningen den unge dramatikern och den framstående skådespelerskan emellan.

[3] Gäller romanen Blå blommor. Förlagskontraktet med Ljus tecknades den 5/1 1907.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bergman, Fredrique (54)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)

Verk:

Blå blommor, roman (10)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA