Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


756. Carl David Marcus

 [Saltsjöbaden] 6/5 XXVII

Käre Carl-David!

Det gladde mig att få några rader från dig och se dig i full verksamhet,[1] vilket väl tyder på att din hälsa är skaplig. Min har krånglat våren lång och är fortfarande si som så. Särskildt är min syn betydligt nedsatt. – Jag sänder dig härhos* manus med handslag och tack att du placerat det! I dansk översättning är novellen inköpt av Politiken för någon av dess närmaste söndagsmagasin.[2] (Sedan jag skällt ut Sven Lange[3] i Nationaltidende och Extrabladet misstänker jag att Cavling[4] önskat ge L. un cadeau![5]) Vad kan Universitas ha sett av mig på tyska? Möjligen ”Flickan i Frack” som i fransk översättning gått i D.A.Z. och i någon av Knorr & Hirts tidningar. Jag har själv inte läst den. – I slutet av mars låg jag en vecka sjuk i Berlin. Macabert. Sen vilohem i Danmark. Nu här, delvis nedgrävd i film (Gösta E.) delvis bestrålad av kvartslampa.[6] Vilketdera eller om någotdera skall rädda livhanken får obduktionen utvisa. Küsse die Hand der Gnädige [7]och förblir din tillgivne och tacksamme

HjB!

*sänder det i särskildt kuvert

[Handskrivet tillägg vid ingressen:] Övers-rätt har du ju redan. Behövs ytterligare papyrus så var snäll sänd till underskrift!

Maskinskrivet brev i privat ägo.

Carl David Marcus (1879–1940) docent och lektor i nyare nordisk litteratur vid Berlins universitet, litteratur kritiker. Se brev 608 till Tor Bonnier den 5/5 1925.


[1] Angående uppgörelser med Carl David Marcus se brev 760 till Karl Otto Bonnier den 8/6 1927.

[2] Gäller novellen ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde”, som antagits av den danska tidningen Politiken den 18/4 1927.

[3] Sven Lange (1868–1930), dansk dramatiker och kritiker.

[4] Henrik Cavling (1858–1933), dansk journalist, författare och tidningsredaktör.

[5] cadeau, fr., gåva.

[6] Bergman hade vistats i Berlin i slutet av mars, därefter fram till den 20/4 1927 på sjukhemmet Monte Bello utanför Helsingör. Enligt anteckningar i almanackan tog han den 21/4 in på Grand Hotell i Saltsjöbaden, där han under perioden den 27/4 till den 9/5 arbetade med filmscenariot till filmen En perfekt gentleman med Gösta Ekman i den ledande dubbelrollen. Filmen spelades in sommaren 1927, delvis i Frankrike. I Saltsjöbaden behandlades Bergman med ljusbad (kvartslampa) för sin skabb.

[7] ty., Küsse die Hand der Gnädige [Frau], jag kysser nådig fruns hand.

Personer:

Cavling, Henrik (1)
Ekman, Gösta (38)
Lange, Sven (6)
Marcus, Carl David (11)

Verk:

En perfekt gentleman, film (12)
Flickan i frack, roman (17)

Adressat:

Marcus, Carl David (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA