Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


758. Vilhelm Bryde

Köpenhamn 28.5 1927

till Direktören Herr WILHELM BRYDE

Råsunda

Käre herr Bryde,[1] tack för tvänne brev av vilka det ena telegrafiskt besvarats. De synpunkter som Ni i första brevet framvisat, har nu jag och Gösta – samt för övrigt även Sandberg[2] – diskuterat och jag tror att våra meningar tämligen väl sammanfalla. Varför vi väl få hoppas att även den dörren skall låta sig öppnas och stängas. /Tvi, tvi, tvi!/

Jag är Er särdeles tacksam för den synbarligen stora energi som Ni inlagt i sakens ordnande och önskar att vårt framtida samarbete måtte bli lika angenämt som det hittills varit!

Er tillgivne

Hjalmar Bergman

Avskrift efter Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1986.[3] 

Vilhelm Bryde (1888–1974), skådespelare, filmproducent och regissör. Bryde utbildade sig vid Dramatens elevskola och verkade som skådespelare bl.a. vid Svenska Teatern i Stockholm. Han kom senare att alltmer intressera sig för det nya filmmediet och verkade under åren 1923–1926 som chef för AB Svensk Filmindustris anläggningar i Filmstaden. 1927 fungerade han som producent för Bergmans film En perfekt gentleman.


[1] Bergman kom sannolikt att för första gången träffa Vilhelm Bryde (1888–1974) i samband med någon av uppspelningarna av del 1 eller 2 av Karl XII-filmen 1925. Bryde ingick i filmens inspelningsteam som arkitekt, vilket närmast motsvarar det moderna begreppet scenograf. När Bergman denna gång brevledes tog upp kontakten, var Bryde produktionschef inom Svensk Filmindustri (SF) och förestod det av bolaget helägda dotterbolaget Film AB Minerva. Deras samarbete 1927 gäller inspelningen av filmen En perfekt gentleman, vars ledande dubbelroll var skriven för Gösta Ekman. Bryde följde hela tiden mycket noga Bergmans utformning av filmmanuskriptet, som till Stina Bergmans stora irritation på ett sent stadium fick en teknisk överarbetning av den habile redigeraren Ivar Johansson. Detta framgår av ett brev från Stina Bergman till Vilhelm Bryde den 27/8 1927. Gösta Werner har i detalj kartlagt filmens successiva tillkomsthistoria med hjälp av både Bergmans och Brydes dagböcker. Se ”Hjalmar Bergman–Vilhelm Bryde. Brevväxling 1927–1930”, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1986, ss. 9 ff.

[2] Den danske regissören och filmdirektören A.W.Sandberg (1887–1938), som spelat in filmen Klovnen från 1926 med Gösta Ekman i huvudrollen.  

[3] Originalet har trots efterforskningar inte kunnat återfinnas. Stavning och interpunktering har enligt uppgift i årsboken normaliserats. Huruvida brevet är hand- eller maskinskrivet framgår inte.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bryde, Vilhelm (10)
Ekman, Gösta (38)
Johansson, Ivar (5)
Sandberg, A.W. (3)
Werner, Gösta (11)

Verk:

En perfekt gentleman, film (12)
Karl XII, del 1, film (32)
Karl XII, del 2, film (21)

Adressat:

Bryde, Vilhelm (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA