Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


760. Karl Otto Bonnier

Köpenhamn, Turisthotel den 8/6 XXVII

Bokförläggaren

H.Herr KARL OTTO BONNIER

Stockholm.

Tack käre Karl Otto för brevet av den 7 dennes och för Din vänlighet att taga befattning med ärendet i fråga!

Beträffande ”Chefen fru Ingeborg” ligger landet så här: jag har för nära ett år sedan muntligen lämnat översättningsrätten åt C. D. Marcus, Berlin.[1] Då jag efter cirka ett halvår ej fått något meddelande om en placering, återfordrade jag skriftligen rätten varpå M. svarade med en anhållan om förlängning av rätten för ”ännu någon tid”. Det hela alltså tämligen vagt, varför jag i skrivande stund anser mig ha fria händer. Åtskilliga andra översättare ha under tiden begärt rätten men jag har ju inte kunnat lämna den, efter som M. ”satt” på boken. (Översatt den torde han ännu ej ha gjort.) Bl.a. vände sig Fischers direkt till mig och jag hade ett samtal med Fs svärson – vars namn jag nu inte erinrar mig – varav framgick att de möjligen skulle kunna intressera sig för något urval av mina böcker, så snart trängseln på tyska bokmarknaden lättade något. Mitt intryck av samtalet blev dock till sist ”viel Geschrei und wenig Wolle”.[2]

För att nu komma till saken – jag anser mig oförhindrad att lämna fröken Strindberg[3] översättningsrätten och då jag föreställer mig inte blott att hon är synnerligen kompetent för uppgiften utan ock att det illustra namnet skulle verka fördelaktigt för bokens öde i Tyskland, bleve jag mycket glad om saken kunde ordnas. Men innan någonting definitivt avgjöres[4] skulle jag – bränd av många erfarenheter – gärna vilja veta, hur pass ”klara papper” fröken Strindberg har med sitt tyska förlag och vilket detta är. Det blir alltså mitt svar – ifall Karl Otto vill ha vänligheten att lämpligen föra det vidare till vederbörande!

Hur har det gått med moster Lisens[5] trädgård denna trista vår? – det ha vi undrat över! Vi för vår del ligga här och rinna bort i regn. Varförutom jag knogar med film[6] till den kraft och verkan det hava kan.

Med hjärtligaste och vördsamma hälsningar

Karl Ottos tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Docent Carl David Marcus (1879–1940), lektor i modern nordisk litteratur vid Berlins universitet.

[2] ty., mycket skrik för lite ull (mycket väsen för ingenting).

[3] Kerstin Strindberg (1894–1956), Strindbergs dotter i äktenskapet med Frida Uhl, hade begärt översättningsrättigheten till romanen Chefen fru Ingeborg. Se brev 761 till Tor Bonnier den 9-10 juni 1927, not 1.

[4] Bergman har med bläck ändrat ett ursprungligt avgjordes.

[5] Karl Otto Bonniers hustru. Tilltalsordet Moster användes vid den här tiden om äldre personer även utanför den trängre familjekretsen.

[6] Filmen En perfekt gentleman. Den 17 juni 1927 skriver Stina Bergman till sin svärmor Fredrique Bergman från Köpenhamn: ”Det har ju varit så särskilt brådt på grund av att förhandlingarna om den stora filmen som Hjalmar nu håller på med blevo försenade innan vi reste hit ned.”

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Marcus, Carl David (11)
Strindberg, August (34)
Strindberg, Kerstin (5)
Uhl, Frida (4)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
En perfekt gentleman, film (12)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA