Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


762. Kaj Bonnier

Köpenhamn 16/6 XXVII

Tack, käre Kaj för ditt brev! Jag anser mig oförhindrad att lämna ”Jonas och Helen” åt fröken Strindberg[1] – om hon anser sig kunna placera den.

Hälsningar!

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Avser Kerstin Strindberg, Strindbergs dotter i andra äktenskapet, som ämnade översätta boken till tyska. Översättningen kom inte till stånd. Se brev 760 till Karl Otto Bonnier den 8/6 1927 och brev 761 till Tor Bonnier den 10/6 1927, not 1.

Personer:

Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Strindberg, August (34)
Strindberg, Kerstin (5)

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Bonnier, Kaj (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA