Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


766. Carl David Marcus

Dalarö den 5/8 XXVII

Käre Carl-David, det är mer än beklagligt att det ska ha uppstått så mycket trassel och missförstånd kring mina ussla böcker. För mig står saken så här: Du önskade och fick för något mer än två år sen rätten till ”Chefen”[1] på ett år. Vid ett sammanträffande efter nämda års utgång föreslog du, att du skulle göra ännu något eller några försök. Sedermera skrev du – när kan jag tyvärr ej erinra mig – att försöket misslyckats. Därmed trodde jag dig ha slungat boken och då Kerstin Strindberg[2] skrev till Karl Otto B. med anhållan om rätten, gavs den. Vad nu åter ”J & H”[3] beträffar så kan jag uppriktigt sagt ej erinra mig att du begärt den rätten. Jag mins att du, som då skulle hålla en föreläsning över svensk litteratur, önskade dig ett ex. av den och visst ock av någon bland mina äldre böcker, en önskan som jag givetvis skyndade att efterkomma. (Förlaget var visst mindre fortfärdigt om jag inte missminner mig.) Se där allt jag vet.

Men, käre du, om ett missförstånd uppstått så vill jag visst ej svära mig fri från all skuld. Som du nog mins var jag under större delen av tiden tämligen ”skrabbig”,[4] vilket medförde dels stor obenägenhet att syssla med affärer dels ett flackande fram och tillbaka, som av allt att döma tycks ha förvirrat åtskilliga postverk, portvakter, förlagsfröknar och andra jordens mäktige. Översättningsunderhandlingar sköttes alltså av förlaget, av min hustru, av Muck Linden[5] (blott dramatik) samt sporadiskt av mig. Tydligen har det ordspråk stått sig som börjar: Ju flera kockar – – – –

Det är förbannadt ledsamt om jag genom något slarv berett dig obehag och omak. Jag har i så fall ingenting annat att göra än be dig om ursäkt – visserligen tröst för ett tigerhjärta.

Är du i Berlin i höst så träffas vi väl sannolikt. I varje fall ringer jag upp dig. De hjärtligaste hälsningar till din Fru och dig själv

Din

HjB

Fru Strindberg[6] misstänker säkerligen ej ett ögonblick att du skulle ”smäcka”.[7] I varje

fall skall jag ytterligare utreda saken för henne eller hennes dotter. Den sistnämda kommer sannolikt hit om någon vecka.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Åsyftar romanen Chefen fru Ingeborg. Marcus hade i ett tidigare brev uttalat intresse för att översätta denna roman. Han var vid denna tid lektor i nyare nordisk litteratur vid universitetet i Berlin.

[2] Kerstin Strindberg, Strindbergs dotter i äktenskapet med Frida Uhl. Se brev 760 till Karl Otto Bonnier den 8/6 1927.

[3] Romanen Jonas och Helen, 1926.

[4] ”skrabbig”, dålig, skraltig..

[5] Regissören Gustaf Muck Linden, agent för Bergmans dramatik främst i Skandinavien.

[6] Frida Uhl, gift med Strindberg under perioden 1893–1897.

[7] smäcka, ljuga.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)
Linden, Gustaf Muck (98)
Marcus, Carl David (11)
Strindberg, Kerstin (5)
Uhl, Frida (4)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Marcus, Carl David (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA