Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


767. Åke Bonnier

Segelholmen den 5/8 XXVII

Käre Åke, jag mottog nyligen ett nödrop från en man vid namn Ove Ekelund.[1] Han sade sig ämna uppsöka dig för att efterhöra om det kunde finnas något jobb för honom i B.V.T. eller annorstädes på förlaget samt bad mig fälla ”ett godt ord”.

Ja visst kan jag det, men som jag svarat honom är det bra lite mening med förord därest man ej kan säga: för den och den posten är den och den synnerligen lämpad. I så fall kan ju förordet ha sitt berättigande. Emellertid torde du känna Ekelunds kompetens vida bättre än jag. Och det hela blir nonsens.

Så mycket kan jag likvisst göra att jag intygar mannens behov av arbete. Efter att nyligen ha förlorat en mindre privatförmögenhet, rubb och stubb, är han nu hänvisad till att försörja hustru och två barn uteslutande med sin skrivmaskin. Vilket, Gudiklagat ej torde höra till det lättaste. Scripsi et salvavi animam meam.[2]

Hälsningar!

Din

Hjalmar Bergman

[Handskrivet tillägg:] Tack för sist!

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergmans något vårdslösa rekommendation av Ove Ekelund fick möjligen en viss verkan, för denne medverkade med novellen ”Isabella” i Bonniers Veckotidning, nr 5, 1928.

[2] lat., Bergman ger här en personlig variant av det latinska uttrycket Dixi et salvavi animam meam (Jag har talat och räddat min själ), som ytterst återgår på Bibeln, Hesekiel 3:19. Bergmans variant kan fritt tolkas: Jag har skrivit och räddat min själ.

Personer:

Bonnier, Åke (29)
Ekelund, Ove (1)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA