Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


77. Augusta Lindberg

[Florens] 28/3 07 [1]

Tack kära Tante för bref! Hoppas Ni snart får varmt. Här är mycket varmt men det är ju klen tröst. – Hvad så än de andra gör, så hoppas jag Tante låter bli att gräla på min bok.[2] Glad påsk, förrästen! Ber om min vördnad för Farbror ō Stina.

Tantes

HB.

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger ett porträtt av Dante Alighieri tillskrivet Giotto.


[1] Bergman har daterat kortet den 28/7 07. Detta torde vara fel, eftersom han sänder påskhälsningar! Det korrekta torde vara 28/3. Vykortet är adresserat till Illustrissima Signora Sig Augusta Lindberg.

[2] Åsyftar romanen Blå blommor som utkom våren 1907 och anmäldes redan i april samma år. Litteratur- och konstkritikern August Brunius (1879–1926) var tämligen kritisk i sin recension i Svenska Dagbladet den 16/4 1907 men avslutar sin anmälan med orden: ”Det är människoskildring som biter sig fast i minnet, på en gång reell och innerligt besjälad.” Birger Bæckström (1878–1962) återkommer till den sidan i sin recension i Göteborgs-Posten den 14/5 1907: ”Dessa människoskildringar ha ett egenartat, nyckfullt och intensivt ljus över sig. Stilen kan förefalla bisarr och feberaktigt upphetsad, men den är alltid underhållande i sin självsvåldiga och kvicktänkta brådska.” Den ofta småsure Sven Söderman (1866–1930) konstaterar i sin anmälan i Aftonbladet den 11/6 1907: ”Totalintrycket är, som jag antytt, nervöst, ryckigt, konturlöst, av något ofärdigt i en stark rörelse och i ett levande fantasiliv.”

Personer:

Bæckström, Birger (1)
Bergman, Stina (287)
Brunius, August (5)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)
Söderman, Sven (9)

Verk:

Blå blommor, roman (10)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA