Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


770. Märta Lindqvist

Dalarö 16/8 [1927][1]

till Fröken MÄRTA LINDQUIST

Högt ärade och mycket älskvärda Representant för det täcka och otäckt listiga könet! Jo visst bräckte Ni mig![2] Och jag som tyckte att jag snärjt Er så finurligen fint. Men undan smet Ni med glans! Fast nog påminner Ni mig en smula om den där amerikanen som anklagades för tve-gifte och svarade: Vad skulle jag göra? De ville äntligen veta vem jag tyckte bäst om – och inte ville jag vara ohövlig!

Men fröken Märta Lindquist! Det moralisk-estetiska ansvar som jag (vänligt nog förrästen) lassat på Edra andliga skuldror är härmed ingalunda avlyftadt. Någonstädes och någon gång – jag hoppas rätt snart – kommer Ni att få stå till svars. Och klämd mellan sköldarna avgiva bekännelse! Så det.

På gensyn i september!

Hjalmar Bergman

överlistad men tillgiven

Kovan mottages med tacksamhet.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen handskriven.

[2] Bergman hade i brev 768 till Märta Lindqvist förelagt henne uppgiften att välja mellan två novellmanuskript för Svenska Dagbladets räkning. Hon hade tydligen med en elegant formulering slingrat sig ur svårigheten genom att prisa bägge.  Se brev 768 till Märta Lindqvist den 8/8 1927.

Personer:

Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)

Adressat:

Lindqvist, Märta (14)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA