Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


772. Per Lindberg

Segholmen måndag

 [22/8 1927][1]

Broder Pelle, samtidigt härmed sänder jag dig ”Skuggan”[2] försedd med de ändringar, tillägg och strykningar som mitt högst osakkunniga förstånd funnit lämpliga. Nu bleve jag dig givetvis mycket tacksam, om du funne tid att grundligt nagelfara opuset och bättra där det bör och går att bättras. Jag kommer in till stan någon dag i slutet av månaden  den tjugusjunde eller -åttonde  och det vore ju bra om vi då kunde talas vid. Har du tid och lust att dessförinnan titta hit ut så är du hjärtligen välkommen. (Likaså Signe förstås!) Du är väl emellertid starkt upptagen kan jag förstå. – Jag har förrästen själv ett rätt omfattande och brådskande jobb,[3] vadan jag ogärna lämnar verkstan. D.v.s. ön![4]

Läste med mycken tillfredsställelse om den stora anslutning din plan[5] rönt. Gratulerar! Och hejjar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev.  Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] År 1927 inföll den 22 augusti på en måndag. Innevarande brev förläggs därför till detta datum bl.a. med hänsyn till brev 769 till Julius Rabe som bör ha föregått detta.

[2] Bergman omarbetade sitt marionettspel En skugga, så att dess dramaturgi bättre skulle vara avpassad för det nya radiomediets förutsättningar. Per Lindberg regisserade skådespelet för Radioteatern i en uppsättning som sändes den 7 september 1927.

[3] Avser romanen Kerrmans i paradiset, som skrevs under perioden augusti–oktober 1927.

[4] D.v.s. ön! är tillskrivet för hand.

[5] Per Lindberg började sitt engagemang vid Dramaten med att bl.a. starta Klubbteatern, ett publikarrangemang med speciell inriktning på modern och experimentell dramatik. Satsningen vann stor publikanslutning. Dess första program omfattade Hjalmar Bergmans Porten och Pär Lagerkvists Tunneln. Skådespelen hade premiär den 22/10 1927 och gick fem gånger.

Personer:

Lagerkvist, Pär (4)
Lindberg, Per (80)
Lindberg, Signe (11)

Verk:

En skugga, drama (16)
Kerrmans i paradiset, roman (9)
Porten, drama (16)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA