Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


774. Julius Rabe

Dalarö 13/9 XXVII

Programchefen

Herr JULIUS RABE

A.B. RADIOTJÄNST, Stockholm.

Tack för Edra vänliga rader av den 10 dennes!

Givetvis satt jag vid hörluren onsdagen den 7[1] och jag må säga att den briljanta ”sändningen” i hög grad imponerade på mig. När man som jag i detta fall skäligen väl ”känner till stycket” kan man ju med särskild koncentration ägna sin kritiska uppmärksamhet åt själva utförandet och framförandet. Det skänkte mig mycket stor tillfredsställelse, som ju glädjande nog även tycks ha delats av andra.

Beträffande honoraret har jag svårt att fixera ett skäligt belopp, då min ekonomiska erfarenhet av radio är lika med noll. Säkerligen är Ni mycket bättre i stånd att med ledning av andra honorar bestämma detta, varmed jag i så fall förklarar mig nöjd.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Sveriges Radios dokumentarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergman uttryckte sitt tack för vad han hört den 7 september 1927, då En skugga gick i radio. Se brev 772 till Per Lindberg den 22/8 1927, not 5.

Personer:

Lindberg, Per (80)
Rabe, Julius (5)

Verk:

En skugga, drama (16)

Adressat:

Rabe, Julius (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA