Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


775. Johannes Edfelt

 [Dalarö] 13/9 (-27)

Va går det åt dig, pojke? Är du skolsjuk? Den allvarliga, sedelärande sjukdomen skall du överlämna åt stadgade män i min ålder. Avundas dem ej utan låt dem njuta sin säsongs nöjen i fred. Tids nog blir det din tur! Vad är det eljes för rackartyg du skaffat dig?[1]

Jag för min del är i dessa dagar sysselsatt och besatt. Snart besatt sysselsatt och matt. Den sjuttonde augusti föll andan över mig vadan jag ringde upp förlaget och förkunnade en roman till första oktober. Va ska de va? sa de. Hur ska jag veta de, sa ja. Nu börjar jag emellertid liksom ana att det blir en fortsättning på Jonas och Helen.[2] För min film håller jag mig skrämd undan. [3] Den lär fullbordas i dagarna och vederbörande letar efter mig. Men jag trycker. Och skriver.

Du för din del ska hoppa, dansa, sjunga och skriva vers. Att du hoppar, tror jag inte; att du dansar, vet jag inte, att du sjunger hoppas jag inte. Men att du kan skriva vers, vet jag. Det gör du bra och var nu bra och gör det. I stället för att vara sjuk!

När du inte har något roligare för dig, så skriv till mig. Men vänta inte svar under närmaste framtiden.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Edfelt genomgick en djupgående kris under år 1927, då han tvivlade på sin förmåga som diktare och upplevde en stark produktionsångest. Det är tydligt att han berättat om dessa svårigheter för Bergman, som med farbroderlig värme men med en viss ironisk underton försöker gaska upp honom.

[2] Åsyftar romanen Kerrmans i paradiset, 1927.

[3] Avser filmen En perfekt gentleman med Gösta Ekman i dubbelrollen som markisen Robert de Luny och dennes förvaltare Jean Coubert. Se brev 771 till Algot Ruhe den 16/8 1927.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)
Ruhe, Algot (43)

Verk:

En perfekt gentleman, film (12)
Kerrmans i paradiset, roman (9)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA