Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


776. Carl David Marcus

 [Dalarö hösten 1927]

Käre Carl-David!

Heder och tack för brev och din briljanta översättning,[1] som jag läst med synnerlig tillfredsställelse!

Däremot var och är jag ingalunda tillfredsstäld med att icke ha fått träffa din fru och dig i Stockholm eller på Segelholmen! Men där var tydligen fan framme och påtade så smått. En söndag satt vi verkligen och väntade på Er, irrade av något missförstånd. Nåja, ”parlamenteringen” gick visst genom tre eller fyra mellanhänder vilket måste betecknas som slöseri med arbetskraft. Bättre lycka en annan gång!

Du talar om översättning av min nya bok. Käre Carl David. – du sätter fingret på ett öppet sår: mina tillkrånglade översättningsförhållanden. Som du vet, fick fru S.[2] eller rättare hennes dotter ”Jonas och Helen”. Nu utgör min nya bok, som får titeln ”Kerrmans i Paradiset” en direkt fortsättning av föregående med Jonas och Helen alltjämt som huvudpersoner. Det blir mig nog därför omöjligt att undandraga den Kerstin S.[3] ifall hon gör anspråk på den och det kommer hon antagligen att göra. Jag är rätt ledsen åt det – inte minst nu, sen jag läst din Jesus-översättning. Men jag ser mig inte kunna göra någonting åt saken.

Hururvida jag kommer till Berlin i höst, vet jag ännu ej. Vi ha havt en hel del planer, bl.a. så pass vilda som att slå oss ned på Kanarie-öarna. Jag vet ej hur det går. Att bli en liten Kanarie-fågel ligger visserligen väl till för min röst men förvandlingen – d.v.s. resan – är ju väldigt lång och dyrbar. Troligen nöjer jag mig med att bli siciliansk rövare eller kanske parisisk apache. Berlin blir i varje fall inte min stam-ort för vintern men möjligen lägger jag resan däröver – och då går du inte fri!

Nu kysser jag din frus hand och beklagar än en gång att jag inte fick träffa er här! Må så godt, käre vän und auf Wiedersehen![4]

Din

HjB

Du talar om honoraret för novellen. Hör du, skulle du inte för denna gång vilja behålla millionen odelad? Det skulle i någon mån trösta mitt samvete beträffande dina postala och liknande utgifter för mina arbeten. Vad de kostat dig i tid ō arbete kan jag ju tyvärr ej ersätta. – Du skulle göra mig en tjänst med det.

Maskinskrivet brev i privat ägo.


[1] Avser novellen ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde”.

[2] fru S. avser Frida Uhl-Strindberg (1872–1943).

[3] Kerstin S. – Kerstin Strindberg (1894–1956). Modern Frida Uhl hade för dotterns räkning utbett sig översättningsrättigheter i första hand till Chefen fru Ingeborg i andra hand till Jonas och Helen. I det senare fallet tillerkände Bergman henne denna rättighet. Se brev 761 till Tor Bonnier den 10/6 1927, not 1.

[4] auf Wiedersehen! ty., på återseende.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Marcus, Carl David (11)
Strindberg, Kerstin (5)
Uhl, Frida (4)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Jesus, dörrtappen och den skriftlärde, novell (12)
Jonas och Helen, roman (41)
Kerrmans i paradiset, roman (9)

Adressat:

Marcus, Carl David (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA