Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


777. Marie Mizi Franzos

Stockholm den 2. Okt. 1927.[1]

Der Unterzeichnete, Hjalmar Bergman, übergiebt Fräulein Mizzi Fransos das Recht seine unten erwähnten Werke in deutscher Sprache zu publizieren und trägt ihr auf, die Werke zu übersetzen und zu plazieren, für meine Rechnung alle Verhandlungen mit deutschen Verlegern zu führen und alle für die Werke vereinbarten Honorare zu erheben.

Von dem Honorar, welches Fräulein Fransos für die Uebersetzungen und das Recht zur Veröffentlichung erhalten kann, soll die Hälfte als Honorar an mich, Hjalmar Bergman, ausgezahlt werden.

Ist es Fräulein Fransos nicht gelungen die fraglichen Werke innerhalb einer Zeitfrist von fünf Jahren zu plazieren, erlischt diese Vereinbarung.

Die obenerwähnten Werke sind:

Solivro. – En döds memoarer. – Eros begravning. –

Markurells i Wadköping. – En flicka i frack.

Hjalmar Bergman

Maskinskriven fullmakt. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Något till fullmakten fogat brev existerar inte idag, men har med all sannolikhet funnits.

Översättning från ty.: Undertecknad, Hjalmar Bergman, överlåter till fröken Mizzi Fransos rätten att publicera Bergmans här nedan angivna verk på tyska språket och ger henne i uppdrag att översätta dessa verk samt att placera dem. Vidare att för min räkning föra alla förhandlingar med tyska förlag och att begära in alla honorar som man kommit överens om för verken.

Av det honorar som fröken Fransos kan få för översättningarna och för publiceringsrättigheterna skall hälften av summan betalas ut till mig, Hjalmar Bergman.

Om fröken Fransos inte lyckas att inom en tid på fem år publicera verken i fråga upphör denna överenskommelse.

Verken som åsyftas här ovan är: Solivro. Prins av Aeretanien – En döds memoarer – Eros’ begravning – Markurells i Wadköping och Flickan i frack.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)
Eros' begravning, roman (8)
Flickan i frack, roman (17)
Markurells i Wadköping, roman (31)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA