Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


778. Tor Bonnier

 [Segelholmen omkr. den 10/10 1927][1]

Kära Tor! Här kommer nu mitt manus.[2] Jag har kallat boken ”Kerrmans i Paradiset”. Vad tycker du om det? Givetvis är jag villig att ändra titeln ifall du skulle finna den dum. Omfånget blir enligt mina beräkningar cirka 280 boksidor men min beräkningsgrund är rätt osäker. Jag hade hoppats få den färdig några dar tidigare men föredrog att fördriva ett par dar i sängen med magplågor, ev. vållade av dålig svamp. Så det. Förrästen ha vi det för närvarande gräsligt skönt härute och motse avskedet med s.k. bittert vemod. Allrahälst vi inte vet vart vi ska ta vägen. Hälst ville jag till Italien men fruktar resan blir för dyr. Jag är ganska as-trött nu men måste expediera några novellbeställningar före månadens utgång, granska film[3] och hitta på texter. Djävla göra det sistnämda.

Ja, få nu se vad du tycker om sista opuset, behöver inte säga att jag är nyfiken. Men du sitter väl med opussar upp över öronen. Såja, nu börjar tänderna igen! Måtte hustru och kräk visa husbond och lidandet skyldig vördnad! Annars så! Jag kommer upp till dig om en vecka vid pass. Till dess faderväl!

Din

HjB

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet dateras till omkring den 10 oktober utifrån vad som sägs i not 2 om tidpunkten för Tor Bonniers läsning av manus.

[2] Avser romanen Kerrmans i paradiset – här liksom på annat håll i korrespondensen benämner Bergman den ”Kerrmans i Paradiset”, så också i själva romantexten. Paradiset åsyftar ett rum med gobelänger med paradismotiv i det bourmeisterska huset. Arbetet på romanen inleddes den 7/8 1927. Tor Bonnier skriver den 13/10 1927: ” I går kväll läste jag din roman och hade mycket roligt. Det har jag alltid då jag läser dina böcker men jag tror jag hade osedvanligt roligt, kanske särskilt därför att det var affärsfolk och affärer som Du säger så många roliga och elaka saker om. Det är angenämt att känna sig träffad i någon liten mån.” Boken kom ut den 19/11 1927. 

[3]Avser filmen En perfekt gentleman som spelades in sommaren 1927 med Gösta Ekman i dubbelrollen som godsägaren och markisen Robert de Luny och dennes förvaltare Jean Coubert. Filmen hade premiär samma år. Kritiken var måttligt entusiastisk.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ekman, Gösta (38)

Verk:

En perfekt gentleman, film (12)
Kerrmans i paradiset, roman (9)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA