Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


78. Gustaf Fredrikson

Athen den 19/4 07

H. Herr Intendent

Gustaf Fredriksson

Stockholm.

Det har kommit till min kännedom, Herr Intendent, att Dramatiska teatern har för afsikt uppföra min enaktare ”Förrädare”.[1] Jag måste erkänna att det väcker min förvåning att man under min frånvaro vill upptaga en pjes, som jag hade alla skäl anse refuserad.

Det är nu fem år sen den skrefs och inlämnades. Jag har minsann aldrig tyckt om den, och skulle den nu iscensättas utan tillfälle för mig att skrapa bort de värsta plumparna så blir det inte roligt hvarken för mig eller för publiken.

Jag hoppas därför, Herr Intendent, att Ni vill trösta mig öfver treaktspjesens [2] refusering genom att en sista och afgörande gång refusera enaktaren. [3]

Vördsamt

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skådespelaren Gustaf Fredrikson, ”Frippe”, (1832–1923), var vid denna tid chef för den s.k. Associationen vid Gamla Dramaten. Fredriksons styrka som skådespelare var tolkningen av de franska salongskomedier som dominerade repertoaren under slutet av 1800-talet.


[1] Förrädare skrevs enligt detta brev 1902. Pjäsen är omnämnd i brev 32 till Ellen Key den 11/11 1904 men publicerades först av Johannes Edfelt i volymen Ungdomsdramatik i Samlade Skrifter, där den tentativt dateras till våren 1904. Gamla Dramaten hade tydligen på nytt övervägt att uppföra dramat. Se brev 65 till Augusta Lindberg den 8/5 1906, not 2.

[2] Kan avse ettdera av dramerna Familjens renhet eller Fru Vendlas kedja.

[3] Med enaktaren avses Förrädare.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)
Fredrikson, Gustaf (6)
Key, Ellen (32)
Lindberg, Augusta (97)

Verk:

Familjens renhet, drama (27)
Fru Vendlas kedja, drama (6)
Förrädare, drama (9)

Adressat:

Fredrikson, Gustaf (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA