Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


780. Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning

Dalarö den 20/10 XXVII

GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS- TIDNING

Red. av Julnumret

Göteborg.

Som svar å Eder ärade skrivelse av den 14 dennes får jag meddela att jag före den 15 nov. skall ha nöjet tillsända Er ett literärt bidrag.[1]

Högaktningsfullt

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Se brev 781 till Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning den 30/10 1927.

Adressat:

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA