Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


781. Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning

Dalarö den 30/10 XXVII

GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS- TIDNING

Red. av Julnumret

Göteborg

Härmed har jag nöjet överlämna den omtalade novellen[1] i förhoppning att den lämpar sig för julnumret.

Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Novellen ”I bonngårn satt snåle Axelsson och mös –” skrevs på Segelholmen den 18–19 oktober 1927. Den publicerades i tidningens julnummer och honorerades med 200 kronor.

Verk:

I bonngårn satt snåle Axelsson och mös –, novell (1)

Adressat:

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA