Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


782. Kaj Bonnier

[Segelholmen slutet av oktober 1927]

Käre Kaj, här har du nu den omtalade Österling-anmälan. (Det var han, som ”stötte på” mig).[1] Den har inte blivit riktigt som jag tänkt mig. Men kanske duger den ändå? Vi är alltjämt på landet men omkring den 7 ska jag hålla föreläsning i Studentföreningen[2]  och i det draget tittar jag ock upp på förlaget. Hälsningar!

Din tillgivne

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Gäller recensionen ”Österling och Jordens heder”, publicerad i Bonniers Veckotidning, nr 47, 1927.

[2] Den 7 november 1927 höll Bergman vid Stockholms högskola sitt föredrag ”Författaren och skådespelaren”. Det trycktes i Dagens Nyheter den 8/11 1927.

Personer:

Bonnier, Kaj (20)
Österling, Anders (48)

Verk:

Författaren och skådespelaren, kåseri/kritik (2)
Österling och Jordens heder, kåseri/kritik (2)

Adressat:

Bonnier, Kaj (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA