Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


784. Tor Bonnier

Berlin den 30/11 [1927]

Käre Tor, jag har av för mig okänd anledning från förlaget mottagit närslutna kvitto.[1] Någon förklaring bifogades ej. Kvittot är i och för sig rätt egendomligt. Det rör sig nämligen om en p.r.v. på sexhundra från Sv.D. jämte hundra kontant, vilka sjuhundra jag sände direkt till fru Stina Bergman, Dalarö. Nu är det ju synnerligen troligt att hon bad er uttaga p.r.v.-beloppet, som hon[2] inte kunde få på Dalarö. Men varför bokför ni summan? Det är ju en ren väntjänst och springpojksak och har intet med mitt konto att skaffa. Nå saken har[3] ingen betydelse då ni givetvis uppfört summan både på kredit och debet. Men varför påminna mig om dessa smärtsamma pengar alla förbrukade pengar är smärtsamma utan någon min förskyllan? I alla händelser anser jag att kvittot bör ligga hos er och ej hos mig.

Tack för den trevliga frukosten! Hälsa dina grabbar inklusive fästmö! Köttbullarna voro goda

Din

HjB

1 kvitto

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Som framgår av ett brev från Tor Bonnier den 2/12 1927 gällde kvittot ett honorar för Stina Bergmans revidering av Carl Georg Starbäcks historiska roman Engelbrekt Engelbrektsson, därav Hjalmars förvåning.

[2] Ordet ju har här strukits för hand.

[3] Ordet ju har här strukits för hand.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Starbäck, Carl Georg (1)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA