Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


785. Alma Söderhjelm

[Berlin mitten av december 1927]

ALMA MATER ÅBOENSIS[1]

Vara professor är fin profession!

Här komma vi i glad procession!

sira med blommor ärones tron,

ropa Ditt rykte per megafon;

Leve vår Alma i snillenas zon!

Vetenskaps pärla, Dygdens ikon!

Fersens Egeria[2] och elektron

(ty utan henne var han ett hjon!)

Kunskapers brygga! Ack denna bron!

Skön att beskåda! Praktfulla ron![3]

Musa för skalder! För en pluton!

Krigskvinna! Väldig! Darra kujon!

Diktare även, sur som citron

i det satiriska. Mild som melon

nalkas hon blott eroternas bon.

Alma tag krans! Telegram! Telefon!

Måtte du inte också ta ”ton”

utan förbliva – ämabel person!

Mild se vår hyllning, Alma! Pardon!

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Alma mater lat., den närande modern – i detta fall i bildlig bemärkelse till Åbo Akademi. Hyllningsdikt till Alma Söderhjelm, då hon blev utnämnd till professor i allmän historia vid Åbo akademi 1927. Troligen sänt i samband med en avskedsfest på Den Gyldene Freden den 17/12 1927. Se telegram 787 till Alma Söderhjelm den 17/12 1927.

[2] Åsyftar Alma Söderhjelms utgåva av Axel von Fersens dagbok. Se brev 652 till Alma Söderhjelm den 18/1 1926, not 1. Egeria, italiensk källnymf, barnbördsgudinna, enligt legenden hustru till den mytiske romerske kungen Numa Pompilius.

[3] Praktfulla ron, ståtliga höfter.

Personer:

Egeria, ital. källnymf (1)
Fersen, Axel von d.y. (2)
Numa, Pompilius (1)
Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA