Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


789. Tor Bonnier

Berlin 28/12 [1927][1]

Käre Tor, säg mig vad närslutna papper[2] betyder. Jag förstår det fan ta mig inte.

Hur mår du eljes i jämmerdalen?

Jag har haft det lite svårt i anseende till hälsan. Har legat två dygn på Charité för befarad blodförgiftning i båda benen. Emellertid tycks den gode guden ha nöjt sig med knä-skåls-inflammation. (Namnet är långt, sjukdomen längre.)

Vill du nu vara snäll och upplysa ditt affärsmannavisa ansikte över mig och säga vad papperet betyder. Min adress är:

ERFURTERSTRASSE 9 (bei frau CAHEN-LEYDESDORFF) BERLIN-SCHÖNEBERG

Hej och hälsningar

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] I brev den 31/12 1927 svarar Tor Bonnier följande: ”Tack för brevet av den 28 d:s. med ett insättningskvitto från Enskilda Banken, som jag här återsänder. Jag kan icke upplysa dig om vad papperet innebär. Det är, som du torde se, över två år gammalt och är ej avsänt härifrån. Förmodligen är det väl någon insättning som gjorts av Muck Linden eller någon filmfirma och som du redan för länge sedan uttagit på ett resekreditiv.”

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA