Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


791. Tor Bonnier

Berlin nyårsdagen, ett år bland många.

[1928]

Käre Tor, jag ser i pressen att ni ämna utge en roman eller liknande av SELMA LAGERLÖF i B.V.T. under de närmaste månaderna. Minskar det ej i alltför hög grad intresset för det bidrag jag enl. vår överenskommelse skulle giva?[1] Jag ber dig omedelbart underrätta mig därom ty då är ju ingenting enklare än att jag inställer sagda bidrag.

Var snäll och svara snarast möjligt under adress ERFURTERSTRASSE 9 bei frau CAHEN-LEYDESDORFF, BERLIN-SCHÖNEBERG. Skulle du också vilja vara så vänlig att giva ovanskrivna adress till dina små fröknar för den[2] händelse det skulle finnas eller komma på mig stäld post.

God fortsättning och hej!

Din

HjB

Vållar det ej för stort besvär så var snäll och inkassera närslutna check och sänd mig beloppet. Skulle mot förmodan täckning ej finnas så för gud och guds skull gör intet väsen utan saken faller. Det är ett ”handlån” till en resande landsman han ska ut till Hedin[3] och skulle dessa medel saknas så får jag klä skott. Förlåt att jag besvärar dig eller firman med slika strunt-uppdrag. Bitte, bitte, bitte!

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Syftar sannolikt på den kommande romanen Lotten Brenners ferier som först publicerades i Bonniers Veckotidning, nr 34–45, 1928.

[2] Ordet den är itererat.

[3] Bergman hade under en tågresa träffat en landsman som gjorde honom sällskap och tog hand om honom. Denne okände man sa sig resa för att delta i en av Sven Hedins upptäcktsresor i Asien.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Hedin, Sven (3)
Lagerlöf, Selma (18)

Verk:

Lotten Brenners ferier, roman (6)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA