Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


793. Märta Lindqvist

BERLIN-SCHÖNEBERG, Erfurterstrasse 9

bei frau CAHEN-LEYDESDORFF

 [ca 5/1 1928][1]

Fröken MÄRTA LINDQUIST

Svenska Dagbladet, STOCKHOLM

Kära fröken Lindquist! God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att Ni lyckligen lotsat Er igenom helgens alla kulinariska och andra farligheter och som vanligt styrer Sveriges öden, grenslande den vita kulturduvan[2] liksom lagerlövska pojken en gång gåsen![3] (Så långa meningar får ni väl inte ha i tidningen? Skulle spränga spalten.)

Nu till en annan sak. Minns Ni att vi i höstas talade om en novell[4] som ev. skulle intagas i Dagbladets julnummer? Då jag sökte det enda befintliga manuskriptet – var det inte längre befintligt. Jag trodde först att den danske övversättaren slarvat bort det, men han ådag[a]lade sin oskuld. Mina misstankar vändes sedan mot den tyske översättaren, doktor Marcus[5] men även han bedyrade sin oskuld. I går ringde dock mannen upp mig och anhöll ödmjukast att inte få smörj – han hade bland sina papper funnit novellen.

Nu vet jag ju inte om den passar Sv.D. men eftersom vi redan talat om den, kunde Ni ju vara snäll och titta på den. Den kan dock ej gå i Berlingske, eftersom den redan varit publicerad i Politiken.[6] Anser Ni den olämplig, så var snäll och sänd den till min fru, vars nuvarande adress är Namnlösa, DALARÖ.

Med de hjärtligaste hälsningar!

Er tillgivne

 Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Dateringen gjord utifrån nyårshälsningen och adressangivelsen. Bergman flyttade till den uppgivna adressen i slutet av december 1927. Tentativ datering till den 5/1 1928.

[2] Smeknamn på Svenska Dagbladet med dess rika kulturbevakning.

[3] Associerar till Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa, 1906–07.

[4] Den novell som avses bör vara ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde”. Johannes Edfelt, som felaktigt har daterat novellen till 1927, har i Samlade Skrifter påpekat att det på originalmanuskriptet finns antecknat ”läst 7/1 1928”. Denna anteckning är – menar Edfelt – sannolikt gjord av någon på Svenska Dagbladets redaktion. Novellen trycktes den 1/4 1928 i Svenska Dagbladet. Den hade givit upphov till åtskilliga kommentarer i korrespondensen hösten 1926 och skrevs i själva verket sensommaren–hösten 1926. Se brev 680 till Kaj Bonnier september 1926.

[5] Docent Carl David Marcus (1879–1940) var lektor i nyare nordisk litteratur vid Berlins universitet. Han hade tidigare önskat översätta romanen Chefen fru Ingeborg till tyska, eventuellt även Jonas och Helen. Se brev 766 till Carl David Marcus den 5/8 1927.

[6] ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde” antogs av Politiken den 18/4 1927 enligt anteckning i almanackan.

Personer:

Bonnier, Kaj (20)
Edfelt, Johannes (46)
Lagerlöf, Selma (18)
Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)
Marcus, Carl David (11)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Jesus, dörrtappen och den skriftlärde, novell (12)
Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Lindqvist, Märta (14)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
793_01.png
793_02.png