Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


794. Tor Bonnier

BERLIN-SCHÖNEBERG, Erfurter 9,

[8-9 januari 1928][1]

Käre Tor!

Skulle du vilja sända Stina 350 kr. i p.a. utgående från mitt konto? Det vore väldigt hyggligt. Hon vet, vad det rör sig om.

God fortsättning! Fröken Cavallin[2] skrev att du skulle vara borta till den 12. Har du kanske sportat i Dalarna? Jag går någon gång på en box-match det är mitt sätt att sporta.

Jag kastar nu loss på min ”novell”-serie. Skulle B.V.T.[3] ej vilja ha den, så får den väl användas på något annat sätt.

Min helg har varit stillsam. Nyårsnatten tillbragte jag på filmklubben. Eljes vankar jag mest i mina rum, som förrästen äro rätt trevliga. Så är det med den saken.

Hej och må godt.

Din

HjB

Om kassan sänder kvitto-formulär på pängarna skall det omgående återsändas.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Dateringen gjord utifrån adressangivelsen och önskan om god fortsättning!

[2] Anna Cavallin, huvudkassörska på Bonniers förlag.

[3] ”novell”-serie syftar, trots benämningen, på den kommande romanen Lotten Brenners ferier, som skrevs under flera etapper fram till maj–juli 1928 och först publicerades som följetong i Bonniers Veckotidning, nr 34 – 45 detta år.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Cavallin, Anna (4)

Verk:

Lotten Brenners ferier, roman (6)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA