Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


795. Stina Bergman

Berlin 15/1 1928[1]

Tack telegram stop bry dig inte om att jag är ledsen i mitt brev.[2]

Hjalmar

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.[3]


[1] Telegrammet är adresserat till Stina Bergman Namnlösa Dalarö Schweden.

[2] Det åsyftade brevet finns inte bevarat.

[3] Handskriven utskrift.

Personer:

Bergman, Stina (287)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA