Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


796. Vilhelm Bryde

 [3 à 4.3 1928]

Direktör VILHELM BRYDE

Stockholm

Käre Vilhelm, tack för brev! Du är synnerligen välkommen närhälst du kommer![1] Men hitintills har jag inte längtat efter dig utan snarast tvärtom. Detta förefaller kanske något ovänligt men har sin verkligt sorgliga eller åtminstone obehagliga grund i en reumatisk feber som behagat ockupera min lekamen, erkannerligen armar och ben under dessa veckor. Redan min läkare i Saltsjöbaden förutspådde älendet. Jag vägrade dock tro att jag var så dum. Reumatisk feber![2] Så dum var jag i alla fall. Nå, nu är jag så godt som återstäld och har kastat loss med arbetet – emellertid förstår du nu de ovänliga ordens innebörd. Jag hoppas i alla händelser få en tämligen utförlig synops färdig någon av de närmaste dagarna. Slunga väg en liten biljett innan du kommer och säg var du bor. Hej och välkommen!

Din tillgivne

Hj B

Avskrivet efter Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1986.[3]


[1] Vilhelm Bryde hade i brev till Bergman den 1/3 1928 framhållit, att han kunde tänka sig att besöka honom i Berlin, om han fick en filmsynopsis. Under perioden den 16/2–26/2 noteras i almanackan ”filmarbete”. Vilket manus det har rört sig om är helt okänt. Den 8/3–9/3 ger almanackan följande besked: ”film-arbete fy!!!”. För den 18/4 anges lakoniskt: ”Brev fr. Bryde att allt mitt filmarbete varit förgäves.”

[2] Bergman var vid denna tid i utomordentligt dålig kondition – såväl fysiskt som psykiskt.

[3] Trots efterforskningar har originalet inte stått att finna. Stavning och interpunktering har enligt uppgift i årsboken normaliserats. Huruvida brevet är hand- eller maskinskrivet framgår inte.

Personer:

Bryde, Vilhelm (10)

Adressat:

Bryde, Vilhelm (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA