Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


797. Kaj Bonnier

Berlin 28/3 XXVIII[1]

Bokförläggaren

Herr KAJ BONNIER

Stockholm.

Tack käre Kaj för din vänliga påstötning beträffande B.V.T.s julnummer. Givetvis lämnar jag gärna ett bidrag. Men! Nu är det ju det att jag talat dels med Tor dels – om jag inte missminner mig – med dig – dels med fru Brunius[2] om en liten novel-serie[3] till form och färgton (så till sägandes) i stil med ”Flicka i Frack”. Den skulle börja i något av sommar- eller höst-häftena och väl sträcka sig över cirka ett halvår. I så fall torde det ej vara lämpligt att jag kommer med ytterligare bidrag för julnumret. Oder was sagen Sie, mein verehrter Herr?[4] Saken lägges helt i din hand men ska B.V.T. under höstmånaderna matas med serien så torde den vara mätt på mig.

Jag ligger här ännu några dar i väntan på en film-kurre[5] men lämnar Berlin om söndag tror jag. Sänder dig då ny adress varefter du kanske vill skriva mig ett par rader.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Célie Brunius (1882–1980), huvudredaktör för Bonniers Veckotidning 1927–1929, från 1930 huvudredaktör för Bonniers Månadstidning.

[3] Syftar på den planerade följetongen Lotten Brenners ferier, som från början kallades ”Hon utan” eller ”Den fulas ferier” enligt sin författare. Manus förelåg under sommaren 1928 och publicerades i Bonniers Veckotidning, nr 34–45 detta år.

[4] ty., Eller vad säger Ni min ärade herre?

[5] Avser Vilhelm Bryde som skulle komma och diskutera en okänd filmsynopsis, som Bergman arbetat med under februari och mars. Något manuskript finns inte bevarat, än mindre någon filminspelning.

Personer:

Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Tor (348)
Brunius, Célie (1)
Bryde, Vilhelm (10)

Verk:

Flickan i frack, roman (17)
Lotten Brenners ferier, roman (6)

Adressat:

Bonnier, Kaj (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA