Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


801. Tor Bonnier

[Segelholmen ca 30/7 1928][1]

Kära Tor! Tack ska du ha för brev! Jag fick det betydligt försenadt, då vi i år ha mindre landkänning än vanligt. I går tänkte jag fara in för att telefonera med dig men dels var vädret dåligt dels påstod Stina, att du fanns på Gottland så långt hann jag inte.

Skriver alltså detta. Det är möjligt att såväl ”Hon utan” som ”Den Fulas Ferier” äro olämpliga som titel. ”Lotten Brenners Ferier” har jag ingenting emot mer än det, du själv anför, att den möjligen är något slätstruken. Hur vore det med tillsatsen: ”Lotten Brenners Ferier”, Kop, För. u-p-a. ? Eller något liknande? Kanske blir det för långt. I varje fall är jag fullt villig att godkänna den föreslagna titeln ”L.B.F.”

De båda slutkapitlen ska nog snart komma. Jag vill emellertid gärna pausera något för att få en smula överblick. Någonting som förändrar karraktären av det hela blir det i alla händelser ej, blott en avslutning med en sens moral, som likväl ej blir tyngre än t.ex. den i ”Flicka i Frack”. Så det. Jag var mycket glad att du fann mojjet användbart.

För närvarande håller jag på med min komedi,[2] som Gösta dumt nog redan annonserat sig skola spela. Nå, jag har ju saken tämlige[n] klar, men man vet ju aldrig hur utformningen blir. Kanske pannkaka. Reumer[3] har också talat om den i Köpenhamn och Paris. Fy fan ja.

Men något har jag lyckats i! Stiller[4] har betalt mig ett tusen lock. Resterande honorar för en novell som han fick för tre år sen. Två tusen fick jag strax men det tredje har alltså dröjt. Nu sa jag åt honom: Mojje, kom bara ihog en sak DU BEHÖVER INTE BETALA. Varpå han skvatt upp mot sitt tak och ropade: Jag måste betala jag VILL betala Samt langade fram långschalen. I TROTS AV ATT HAN EJ HAVT NÅGON NYTTA AV DENNA NOVELL. Något senare på dagen meddelade han mig med en oförlikneligt mild blick att han deltagit i en amerikansk film-novell-tävlan och hemburit ett blygsamt pris på tretusenfemhundra dollars. Tjaha. Lurar bäst, som lurar sist.

Förrästen är jag glad åt min långschal som jag då och då sveper kring halsen, när vädret känns för kusligt. I natt ha vi fått s[nö?] så det står oss över fotknölarna.

Hälsningar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet  på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

        


[1] Enligt almanackan mottog Bergman ett brev från Tor Bonnier rörande Lotten Brenners ferier den 28/7 1927. Därav den tentativa dateringen.

[2] Komedin Patrasket som skrevs i slutet av sommaren 1928. I almanackan för den 27/7 1928 står: ”Började fundera ’juden’” och dagen därefter: ”första utkast?” Den 30/7 meddelar almanackan ”Slutade act 1”, den 1/8 ”Började 2 act utan resultat”. Under följande dagar anges ”Arbete” och den 9/8: ”Läste 2 act tämligen”. Följande dagar återkommer anteckningen ”arbete” fram till den 16/8: ”slutade 3 act läste (åja)”. Gösta Ekman spelade huvudrollen vid premiären den 1/11 1928 på Oscarsteatern. Pjäsen gick 40 gånger. I en intervju i Stockholms- Tidningen den 31/10 1928, inför premiären på pjäsen, besvarar Bergman frågan, om han alltid hade en bestämd skådespelare i åtanke, när han skrev dramatik. ”Mitt öga är så direkt riktat mot scenen när jag arbetar, att huvudfiguren gärna ikläder sig en bestämd konstnärsgestalt. Min Joe Meng har jag hela tiden tänkt mig som Gösta Ekman.” Dessutom berättar Bergman: ”Vad nu återigen pjäsen angår, så är den visserligen skriven på ganska kort tid men den har sysselsatt mig i ett par år, och jag har gjort mycket djupgående studier för den, huvudsakligen i judekvarteren i Lenberg och Prag, där jag till och med levat på judiska natthärbärgen. Jag trotsar vem som helst att veta mer om den saken än jag.” När Bergman vistades på dessa platser är inte känt.

[3] Den danske skådespelaren Poul Reumert var en stor beundrare av Bergmans dramatik. I brev den 20/10 1928 skriver han – på sin blandade dansk-svenska – om sin förhoppning att få tolka Joe Meng: ”Du har skrivit eet Mästareverk – – (i Helsike!) Ta mig Fan vil jag hemsk gaerne spele Joe.” Denna önskan uppfylldes aldrig.

[4] Filmregissören Mauritz ”Mojje” Stiller hade 1925 planer på att etablera sig i Hollywood och ville därför ha ett filmmanuskript med sig i bagaget. Bergman och Stiller hade på våren detta år träffats, varvid Bergman lovat att skriva ett utförligt manus. Han erhöll 2 000 mark i förskott på det överenskomna honoraret om 3 000 kronor. Manuskriptet ”En historia från Sicilien” blev aldrig inspelat. I en intervju i Dagens Nyheter den 18/6 1925 ger Bergman bakgrunden till sin filmsynopsis: ”Vidare har jag skrivit en stor film för Mauritz Stiller. Handlingen som är förlagd till Sicilien, är starkt dramatisk och skildrar kärlek och religiöst liv där. Förresten är den byggd på en verklig händelse. För några år sedan levde en munk på Sicilien, som gjorde underverk. Påven tyckte emellertid inte om saken utan ville flytta honom till ett annat kloster. Men då reste sig befolkningen i vild protest och man fick lov att sända ut militär för att lugna de upproriska sinnena. Meningen är att Stiller skall ta detta manuskript med till Amerika.” Se brev 596 till Tor Bonnier den 7/3 1925, not 3, och brev 618 till Victor Sjöström den 18/8 1925.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Ekman, Gösta (38)
Reumert, Poul (26)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Verk:

En historia från Sicilien, filmförslag (7)
Flickan i frack, roman (17)
Lotten Brenners ferier, roman (6)
Patrasket, drama (22)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA