Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


804. Tor Bonnier

[Köpenhamn 3/10 1928]

Ä Tor kunde ni inte ha gett ut pojkerns samling?? Ni ger ändå ut så mycket skit. Bland annat mig. Ni kunde ju gallrat.[1]

Jag ligger här i underhandlingar med D.K. ō Reumert,[2] som ju var som han själv sa ”paff”. Få se hur det går. Jag har satt pistolen för D.K liges bröst. Ofta vänder sig pistolen.

Kommer upp ō föreläser i judiska föreningen[3] om cirka 14 dar antar jag.

Hälsningar

Din

HjB

Handskriven kommentar på originalbrev från Johannes Edfelt till Bergman, daterat Uppsala den 22/9 28. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Kommentaren är skriven direkt på ett brev från Johannes Edfelt till Hjalmar Bergman den 22/9 1928, där denne meddelar att hans senast inlämnade diktsamling blivit refuserad. Bergman skrev omgående efter att han mottagit Edfelts brev denna kommentar till Tor Bonnier Se brev 803 till Johannes Edfelt den 3/10 1928. Kommentaren bör ha skrivits i direkt anslutning till Bergmans svar på Edfelts brev.

[2] Det kongelige Teater i Köpenhamn. Poul Reumert var en av denna scens främsta karaktärsskådespelare. I brev till Bergman den 20/10 1928 skriver han på sin blandade dansk-svenska: ”Dersom jag var teaterchef vid Det kungliga daa hadde jag ögonblickligt antagit Din enastående pjes. Nu dröjer det säkert en stund. Jag gör allt för Dig – jävla Knölen!”

[3] Föredraget ”Juden – fantasten” hölls i Judiska Akademiska klubbens regi i Mosaiska församlingens sessionssal i Stockholm den 29 oktober 1928. Det har avtryckts av Johannes Edfelt i volymen Kåserier och kritiker i Samlade Skrifter.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Edfelt, Johannes (46)
Reumert, Poul (26)

Verk:

Juden – fantasten, kåseri/kritik (4)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA