Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


805. Tor Bonnier

skodsborg 4 [10 1928][1]

gör som dig bäst synes[2] stopp o ananda[3] 

= hjalmar

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 4/10 1928 och adresserat till tor bonnier sveavägen 56 stockholm.

[2] Av brev från Tor Bonnier den 3/10 1928 framgår att förlaget, när Lotten Brenners ferier skulle ges ut i bokform, hade problem med illustratören Stig Sandbergs teckningar. Frågan gällde om man skulle låta konstnären omarbeta de illustrationer till de första kapitlen, som använts när texten publicerades i Bonniers Veckotidning – ”som vi är särskilt missnöjda med” eller ge ut texten i bokform utan illustrationer. Originalupplagan är illustrerad av Sandberg.

[3] Ett av Bergman ibland använt åkallande av en av Buddhas älsklingslärjungar.

Personer:

Ananda, Buddhas lärjunge (3)
Bonnier, Tor (348)
Sandberg, Stig (1)

Verk:

Lotten Brenners ferier, roman (6)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA