Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


809. Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning

Saltsjöbaden den 6/11 XXVIII

GÖTEBORGS HANDELS- och SJÖFARTS- TIDNING

Red. av Julnumret

Göteborg

Enligt avtal sänder jag Eder härmed ett bidrag till julnumret[1] i förhoppning att det måtte lämpa sig för Eder ärade tidning. Jag bleve tacksam, om Ni ville sända honoraret under min nuvarande adress, som är: Badhotelet, SALTSJÖBADEN.

Med utmärkt högaktning[2]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Novellen ”Konstigt hästköp” publicerades i tidningens julnummer och honorerades med 200 kronor.

[2] Brevet är inte undertecknat.

Verk:

Konstigt hästköp, novell (1)

Adressat:

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA