Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


811. Tor Bonnier

[Florens] 20/XII 28[1]

Käre Tor, jag har i dag avsagt mig mitt medlemskap i Bonniers Nämnd. (I brev till Anders.)[2] Jag har motiverat min åtgärd med mitt förakt för Nämnden och dess medlemmar. Tänk sån tur att man har giltiga skäl!

Var finns du någonstans? Kommer du häröver så knacka på Borgo S. Frediano 8 [3] andra våningen. Vi stanna här till den sista april. Vår bostad är sådan att du kommer säga: jag har alltid gett honom för höga honorar! (Likvisst har du lurat mig på 50%!)

Kom alltså, om dig lyster!

Jag ber dig framföra min obekanta hälsning! D.v.s. – jag vet inte om den är absolut obekant – jag tror att jag träffat din Fru[4] en gång på vägen från Vadviken tillsamman med Signe Lindberg.[5] Men det var sent och så mörkt att hon Gud är den Barmhärtige inte såg mig.

Din tillgivne

HjB

[Handskrivet tillägg:] Nu säger mig Stina att du inte är gift! Skulle det alltså ha varit din grabb som gått ō gift sig? Ja, vem fan kan nu hålla reda på allting. Än säger töserna si, än så. Lilla Netterström[6] skriver mig att min bok går dåligt. Trevliga flickor ni ha på ert förlag. Och täcka!

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Datumangivelsen är handskriven.

[2] Se brev 812 till Anders Österling den 29/12 1928, not 2.

[3] Understruket för hand av Bergman.

[4] Författarinnan Tora Nordström-Bonnier, Tor Bonniers andra hustru.

[5] Bergmans svägerska, gift med regissören Per Lindberg.

[6] Disa Netterström, Tor Bonniers sekreterare.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Lindberg, Signe (11)
Netterström, Disa (1)
Nordström-Bonnier, Tora (3)
Österling, Anders (48)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA