Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


812. Anders Österling

FIRENZE, Borgo S. Frediano 8

29/12 XXVIII

till Doctor Anders Österling

Ordförande i Bonniers Stipendienämnd

Stockholm.

Käre Anders, som protest mot nämndens utdelning av prisen detta år frånsäger jag mig mitt medlemskap.

Härtill vill jag dock bifoga att om priset till herr Per Hallström blev tillräckligt stort, jag finner det synnerligen[1] berättigadt. (Jag gör detta inpass därför att jag vid det förberedande mötet uttryckte ett tvivel, huruvida vi verkligen vore i stånd att bjuda herr Per Hallström ett lämpligt pris.)

Vad som gör att jag måste deklarera min från Nämndens fullständigt åtskilda mening beträffande skrivkonst, är det pris som tilldelats herr Norlindh.[2] Jag anhåller vördsamt att min skrivelse tages ad acta.[3]

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Svenska Akademiens arkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orden synnerligen och därför understrukna för hand av Bergman.

[2] Konstnären och författaren Ernst Norlind (1877–1952) som kommit ut med romanen Akvamarinen, 1928. Österling försökte i ett brev till Bergman den 6/1 1929 något halvhjärtat försvara det beslut som fått denne i så stark affekt, att han lämnade Bonniers stipendienämnd.

[3] ad acta, lat., till handlingarna.

Personer:

Hallström, Per (11)
Norlind, Ernst (4)
Österling, Anders (48)

Adressat:

Österling, Anders (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA