Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


814. Gustaf Muck Linden

[Florens början av januari 1929]

Käre Muck! Godt nytt år till dig ō Olga! (samt jycken) Vi äro här i Firenze som vanligt ō Ni kan gärna komma ō hälsa på oss för vi bo bra.

Jag framförde till Wettergren[1] ditt förslag om antagande av ”Vävaren” – han var med därpå – samt en à con-to på 500. Det fick jag aldrig. Ka[n]ske finns det aldrig? Du kan ju gå ō titta efter.

Hälsningar

Din

HjB [2]

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Erik Wettergren (1883–1961), chef för Dramaten åren 1928–1934, var inriktad på att under sin chefstid förnya Dramatens repertoar och spelstil i riktning mot den samtida internationella teatermodernismen. Lindens ställning kom därigenom att marginaliseras till förmån för regissörerna Olof Molander, Per Lindberg och Alf Sjöberg. En ny framstöt om en uppsättning av dramat Vävaren i Bagdad, skrivet i Florens våren 1921, hade tydligen gjorts i avsikt att Linden skulle sätta upp skådespelet. Insceneringen blev inte av. Se brev 817 till Linden den 14/1 1929, not 10.

[2] Din HjB  är inskrivet i en handskriven kvadrat.

Personer:

Lindberg, Per (80)
Linden, Gustaf Muck (98)
Molander, Olof (8)
Sjöberg, Alf (2)
Wettergren, Erik (16)

Verk:

Vävaren i Bagdad, drama (19)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA