Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


816. Gustaf Muck Linden

[Florens] 12/1 XXIX

Käre Muck[1]

Redovisning per il!!!!

Pängar per il!!!!!!!!!!!!!

GODT nytt ÅR*

!!!!!!!

till Er Båda

!!!!!!!!!!!

per Il

     

*jag skriver nytt med små bokstäver för jag tror inte det är sant. Att det blir godt för mig.

[Tillskrivet i marginalen i direkt anslutning till texten:] gud vad det ilar!

[Tillskrivet vid sidan av texten:] herrns adress Borgo S. Frediano 8 (vad den åttan ser ledsen ut, men skriv inte det i adressen)

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.

Brevet är skrivet med blyerts på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet bär stark prägel av Bergmans mycket dåliga tillstånd. Det korta meddelandet, skrivet med blyerts och en synnerligen oregelbunden handstil, fyller hela arket på olika ledder. Den ledsna åttan hänger för sig själv under resten av adressen!

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
816_01.png