Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


819. Gustaf Muck Linden

Firenze, Borgo S. Frediano 8

25/1 XXIX

Käraste Muck! i momentan avsaknad av brevpapper tar jag detta manus-papper för att besvara ditt brev – dock med löfte att det ej ska bli ett prosa-manus.

Ett teater-dito är nog skarpt i åtanka.[1] Det hela beror på hälsan. Min gamla mag-ondska (förvärvad i Paris anno 24 och förvärrad i Venedig den vår Ni gjorde oss ett kärt besök) har slagit upp på nytt och under de sista veckorna hållit mig i sängen. Men käre du, det ger sig väl. Och ger det sig inte, så ger det sig ändå.

Det har ju blivit lite tillkrånglat allt det här med Gösta[2] och pjesen. Emellertid telegraferade han igår att han skulle skriva mig ett brev. Få då se, vad han har att förmäla. Du ska få underrättelse därom. Sofort![3] Av vikt är ju, att vi arbeta tillsamman så länge vi äro tillsamman. Sen få vi välan säga: Fan tage gärna bofinken![4] (Fast jag hoppas för min del att det inte ska gå därhän! Få se, få se.)

Vi ha havt det djäkligt kallt men lyckligtvis ha vi fullt dugliga eldstäder i alla rum. (Likvisst är det en dyrbar lycka.)

De hjärtligaste hälsningar till Olga och herrn själv!

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Närsluter kvitto.[5]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Åsyftar sannolikt den från romanen fristående komedin med Hans Nåd som huvudgestalt, som Bergman vid denna tid planerade. Erik Wettergren hade beställt skådespelet för Dramatens räkning. Bergman påbörjade under sommaren 1929 detta arbete. Se brev 840 till Gustaf Muck Linden den 17/8 1929, not 3.

[2] Gösta Ekman, som spelade huvudrollen Joe Meng i Patrasket på Oscarsteatern.

[3] sofort ty.,ofördröjligen.

[4] Gammalt talesätt. Bergman använder det bl.a. i Chefen fru Ingeborg, där det utgör slutklämmen i kapitlet ”Den fordringslösa kärleken”. Efter eldsvådan läxar Kurt de Lorche upp sin fästmö med orden: ”Vad betyder detta? Du flirtar och du flirtar mitt för näsan på din mor och din ringbeprydde fästman! Nej, nu ska fan ta bofinken!”

[5] Avser en transaktion mellan Bergman och hans teateragent i Norden, Gustaf Muck Linden.

Personer:

Ekman, Gösta (38)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)
Wettergren, Erik (16)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Patrasket, drama (22)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA