Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


821. Åke Bonnier

Borgo S. Frediano 8, FIRENZE, 1/2 XXIX

Käre Åke, inte vet jag var Albert Bonniers befinner sig. Karl Otto i Egypten – tror jag (lycklig han och Moster Lisen!) Tor på Sicilien (åtminstone har jag havt ett brev därifrån) Abbe i Paris.

DU antagligen i New York eller dess omgivningar.

(Förrästen – jag  här – så jag har inte så mycket att skryta över trohet till torvan.)

Skulle Du mot förmodan vara hemma, så är mitt enkla ärende att be Dig låta inkassera närslutna p.r.v. och akreditera mig för beloppet. Jag får[1] inte ut den här. Tack på förhand!

Vidare måste jag säga Dig: djäkla jud-djävul. (Är det inte det rituella uttrycket?) Det blir nämligen snart nödvändigt för mig att uttrycka mina känslor så. Jag överhopas[2] av antisemitisk literatur som skall omvända mig till den enda rätta tron. Detta på grund av ”Patrasket”.[3] Skulle vi få uppleva en äkt-rysk pogrom i Sverige – vilket Gud ske pris inte är antagligt – så bleve jag trots min Norrköpingsnäsa, första offret.

Ja, ser Du, käre Åke, så tokiga är människor. Man tror det inte, förrän man fått bevis.

Som sagdt – vill Du göra mig den tjänsten beträffande de båda växlarna!* Och må sen godt, varhälst Du måtte befinna Dig, djävla judeyngling! Min vördsammaste hälsning till fru Eva!

Din

Hjalmar Bergman

       Jag hoppas Tors kommer häröver – skulle vara bra roligt! För att inte tala om ifall Din Morsa och Farsa toge denna vägen!

[Handskrivet tillägg ovanför ingressen:] / p.r.v. 300kr

       *Jag ser nu att den ena är på Banca Commerciale, så den får jag ut här – sänder alltså blott en.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] För hand överstruket ord.

[2] För hand överstruket ord.

[3] Komedin Patrasket hette ursprungligen ”Juden”. Dess huvudtema är det fantasifullt kreativa draget i judisk mentalitet – ”som skänkt stammen ett procentuellt taget synnerligen stort antal framstående vetenskapare, affärsmän, skalder, musiker” – enligt vad Bergman själv hävdar i sitt föredrag ”Juden – fantasten”, som han höll i Judiska Akademiska klubben i Stockholm den 29 oktober 1928. Orsaken till framträdandet var att titeln på komedin ”ej blott på judiskt håll utan ock annorstädes väckt en viss förstämning eller åtminstone undran”. Bergman ville rentvå sig från anklagelsen, att han med sin pjäs ytterligare skulle ha bidragit till ”den ren digra antisemitiska pamflettlitteraturen med ännu ett nummer”. Detta innan pjäsen hade haft sin premiär. Han vill värja sig mot tanken, att Joe Meng och hans familj skulle uppfattas som ”mer eller mindre lyckade Strixgubbar”. Exemplet är symptomatiskt eftersom inte minst den svenska skämtpressens judekarikatyrer starkt bidragit till en framväxande antisemitism i Sverige under första hälften av 1900-talet.
Patrasket hade premiär på Oscarsteatern den 1/11 1928 med Gösta Ekman i huvudrollen som Joe Meng. John W. Brunius regisserade och Isaac Grünewald gjorde scenografin. Uppsättningen gick 40 gånger. Efter denna publikframgång hade pjäsen tydligen uppmärksammats av nazistiska och antisemitiska kretsar, som sänt Bergman propagandamaterial. Per I. Gedin har i sin biografi Litteraturens örtagårdsmästare. Karl Otto Bonnier och hans tid, 2003, utförligt belyst hur den kring sekelskiftet framväxande antisemitismen i Sverige många gånger drabbade medlemmarna av den bonnierska familjen. Under de första decennierna av 1900-talet fick de – och främst Karl Otto Bonnier – uppleva öppet antisemitiska påhopp från ett antal av förlagets författare. I Bergmans fall rör det sig i brevet snarast om en något maniererad anspelning på detta tidspräglade fenomen.

Personer:

Bonnier, Abbe (1)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Bonnier, Tor (348)
Bonnier, Åke (29)
Brunius, John W. (25)
Ekman, Gösta (38)
Gedin, Per I. (3)
Grünewald, Isaac (3)

Verk:

Juden – fantasten, kåseri/kritik (4)
Patrasket, drama (22)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA