Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


823. Torsten Fogelqvist

[Florens sannolikt februari 1929]

Käre Torsten Fogelquist, förlåt att jag besvärar dig med ett litet ärende. Saken är denna. Jag producerar sällan vers men har nu gjort det.[1] Vill du ägna det en minuts granskning och sen säga mig huruvida papperet hörer papperskorgen till eller om det kan komma i tryck i så fall i nyheterna.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

[Handskrivet tillägg:] Kanske för mycket tillfällighetsdikt, va?

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

Torsten Fogelqvist (1880–1941), kulturskribent. Fogelqvist tjänstgjorde som lärare vid Brunnsviks folkhögskola och fungerade 1925–1930 som huvudredaktör för kultur och politik i Dagens Nyheter.


[1] Vilket diktmanuskript som åsyftas är okänt. Sannolikt rör det sig om prosadikten ”Ett träd sade”, som Bergman skickat för bedömning i brev 810 till Anders Österling den 18/11 1928, not 3. Se också brev 822 till Anders Österling den 4/2 1929, not 2.

Personer:

Fogelqvist, Torsten (10)
Österling, Anders (48)

Verk:

Ett träd sade, prosalyrik (3)

Adressat:

Fogelqvist, Torsten (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA